Bestelakoak

Etxeko hondakin handiak (Traste Zaharrak)

bai

ez

 • Altzariak
 • Koltxoiak.
 • Linea zuriko etxe tresna elektrikoak (hozkailuak, arropa garbigailuak…).
 • Linea Gris Marroiko etxe tresna elektrikoak (telebistak, ordenagailuak…).
 • Pneumatikoak
 • Pale-tak.
 • Industria, nekazal eta abeltzaintza aktibitateetan sortutako hondakin handiak.

Etxeko hondakin arriskutsuak

bai

ez

 • Fluoreszenteak
 • Bateriak.
 • Toner kartutxoak.
 • Erradiografiak.
 • Pilak.
 • Telefono mugikorrak eta hauen bateria eta kargadoreak.
 • Termometroak.
 • Etxe tresna elektriko eta elektronikoak.
 • Motore olioa.
 • Pinturak.
 • Disolbatzaileak.
 • Garbitasun produktuak (lixiba, amoniakoa…).
 • Pestizidak eta antzerakoak.
 • Aerosol ontzi beteak edo erdi beteak.
 • Hondakin arriskutsuak jaso dituzten ontziak.
 • Aerosol ontzi hutsak.
 • Butano bonbonak.
 • Identifikatu gabeko hondakinak likido, solido edo gas erakoak.
  Botikak (*).
 • Amiantoa daukan edozein hondakin (uralita, zuntz-zementoa…).

(*) Hauek farmazian entregatu behar dira.